Herkennen van de verschillende vormen van ongewenst gedrag en vervolgens de-escaleren zijn vaardigheden die u zich kunt aanleren en oefenen. Dat helpt bij het voorkomen van agressie en zorgt ervoor dat u steviger in je schoenen staat. Gebeurt er alsnog iets, dan weet u in ieder geval duidelijke grenzen te stellen en daarnaar te handelen. Om de keuze voor een trainingsbureau en de soort training te vergemakkelijken is een handreiking geschreven. Aan het eind van de handreiking staat een lijst van trainingsbureaus die bekend zijn met geven van trainingen in de zorg met bijbehorende referenties.

Deze tools kunnen helpen

Checklist wat te doen bij telefonische agressie.