Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft het beleid Veiligezorg goed op orde. Al tien jaar werkt het ziekenhuis uitstekend samen met de politie, het OM en andere ziekenhuizen in de veiligheidsregio. Volgens de aanpak Veiligezorg van de StAZ zijn de risico’s in kaart gebracht, zijn er duidelijke afspraken voor medewerkers en patiënten, krijgt het personeel een training aangeboden en is er beleid voor nazorg. Daarnaast heeft het ziekenhuis gastvrijheid voor patiënten hoog in het vaandel staan. Dat kan al veel agressie tegenover personeel voorkomen.

Convenant

Bert Wierenga, staffunctionaris veiligheid in het Slingelandziekenhuis: ‘Zo’n 10 jaar geleden hebben we contact opgenomen met de politie omdat we de agressie tegen personeel wilden aanpakken. Daar is een procedure uit voortgekomen en de afspraken hebben we vastgelegd in een convenant. Als wij of een van de andere ziekenhuizen uit de veiligheidsregio aangifte doen van agressie of geweld, pakt de politie dat met voorrang op. En dat geldt ook voor het OM.

Beschermde aangifte

In 2010 was het Slingeland Ziekenhuis het eerste ziekenhuis waarbij beschermde aangifte mogelijk werd. Daarbij kan de werkgever aangifte doen namens een anonieme medewerker. Wierenga: ‘Dat protocol is in ons convenant opgenomen, landelijk uitgerold en verbeterd. Nu kan elke zorgverlener en medewerker met een publieke taak beschermde aangifte doen met een zaaknummer dat de politie toekent. Het is trouwens ook mogelijk dat een medewerker aangifte doet met zijn eigen naam, maar met het adres van het ziekenhuis. Dat maakt de drempel om aangifte te doen een stuk lager. En daar doen we het voor, want met een aangifte kan de politie actie ondernemen tegen de dader.’

Norm: geen agressie

Momenteel werkt het Slingeland Ziekenhuis samen met de ziekenhuizen uit dezelfde veiligheidsregio aan een update van het convenant met politie en OM. Wierenga: ‘We zetten nu ook alle afspraken overzichtelijk op 2 A4’tjes, zodat het personeel ze snel kan nakijken. Daarbij nemen we de vragen van de medewerkers als uitgangspunt. Bijvoorbeeld: wat moet ik doen als een patiënt mij slaat? Of als de politie komt? Onze norm is helder: géén agressie. Of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook. Tolereer het niet en doe er melding van.’

E-learning en praktijktraining

Alle medewerkers in het Slingeland Ziekenhuis kunnen een compacte e-learning en praktijktraining volgen waarin ze leren hoe agressie bij patiënten ontstaat en hoe ze ermee kunnen omgaan. Voor sommige groepen medewerkers, zoals verpleegkundigen, baliemedewerkers en beveiligers, is deze training zelfs verplicht. Zo kunnen zij een bedreigende situatie de-escaleren op een patiëntvriendelijke manier. Na een dergelijke situatie worden er met de patiënt duidelijke afspraken gemaakt en met de medewerkers wordt besloten of er aangifte wordt gedaan.

Meldingsbereidheid

Het beleid leeft in het ziekenhuis en de meldingsbereidheid bij personeel is volgens Wierenga dan ook hoger dan in veel andere ziekenhuizen. Toch merkt hij nog regelmatig aarzeling bij collega’s. ‘Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Het was maar eenmalig’ of: ‘Het gaat wel over een patiënt’. Dan benadruk ik dat agressie en geweld niet normaal zijn. Misschien heeft de ene afdeling er geen last meer van, maar diezelfde patiënt kan weer op een andere afdeling komen. Ik vertel ook dat wij desnoods als ziekenhuis aangifte kunnen doen. Dat trekt medewerkers meestal wel over de streep.’

Netwerken belangrijk voor beleid Veiligezorg

Wierenga heeft veel contact met staffunctionarissen in andere ziekenhuizen en met zijn contactpersonen bij de politie en het OM. ‘Netwerken is een belangrijk aspect van het beleid Veiligezorg. Ik ken de mensen bij de politie en het OM persoonlijk. Daardoor weten we elkaar snel te vinden als dat nodig is. Ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom het convenant bij ons zo goed werkt.’