Sla alarm

Een woedende cliënt bedreigt de assistente, verpleegkundige of arts. De situatie dreigt te escaleren. Hoe kunt u alarm slaan?

Het beroepsgeheim vormt vaak een obstakel om als ziekenhuis en politie/OM goed met elkaar te kunnen samenwerken. De handreiking beroepsgeheim levert een bijdrage aan een goede onderlinge samenwerking, op basis van een zorgvuldige toepassing van het beroepsgeheim.

 

 

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Peter Peerdeman p.peerdeman@caop.nl
of 06-21875962