In de ziekenhuisbranche worden werknemers soms geconfronteerd met vermoedens van kindermishandeling. Ook kunnen er zorgen bestaan over de ontwikkeling of opvoedingssituatie van een kind dat patiƫnt is de instelling. Het is belangrijk dat betrokken zorgverleners weten hoe te handelen bij een dergelijk vermoeden of feit. Het samenwerkingsprotocol jeugdbescherming helpt met duidelijke afspraken en werkwijzen.

Samenwerkingsprotocol jeugdbescherming bij (vermoedens van) kindermishandeling

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind. Toch zijn er situaties waarin de zorgen zo groot zijn, dat er mogelijk kinderbeschermende maatregelen moeten worden genomen. Samenwerking tussen ouder(s) en alle betrokken partijen is dan van groot belang. Het maken van duidelijke afspraken is noodzakelijk. Vooral bij ingrijpende, moeilijke situaties is heldere communicatie en een duidelijke procedure cruciaal. Dit zorgt voor rust op de afdeling en komt ten goede aan de zorg voor het kind. Ook de ouders en de betrokken werknemers zijn hierbij gebaat. Het samenwerkingsprotocol jeugdbescherming ondersteunt hierbij en is opgesteld door het Academisch Medisch Centrum (AMC) en diverse jeugdbeschermingsorganisaties. Het regelt met name duidelijke afspraken over:

  • Het signaleren en melden van vermoedens van kindermishandeling.
  • Vaststellen van contactpersonen en procedures.
  • Het betrekken van instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis of Jeugdscherming.

Update

Het samenwerkingsprotocol jeugdbescherming is in 2016 herzien vanwege decentralisatie en de nieuwe Jeugdwet. Het protocol is opgesteld door het AMC, Jeugdbescherming Amsterdam, de Raad voor de Kinderbescherming regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Het protocol wordt als voorbeeldprotocol ter beschikking gesteld aan alle ander ziekenhuizen in Nederland.

Download samenwerkingsprotocol Jeugdbescherming.