Alert observeren op risicovolle plekken, mensen die afwijkend gedrag vertonen vriendelijk aanspreken én doorvragen. Beveiligers van het LUMC zijn sinds kort getraind op ‘profiling’. Die nieuwe aanpak binnen het beleid van Veiligezorg maakt het werk niet alleen veiliger, maar geeft ook meer voldoening. Dat is de ervaring van Piet van Egmond, manager Beveiliging & Crisismanagement.

Profiling, ook wel pro-actief beveiligen genoemd, helpt om incidenten of escalatie te voorkomen. Een belangrijke aanvulling op ons beleid om werken in de zorg veiliger te maken, aldus Piet van Egmond die al bijna 20 jaar betrokken is bij veiligheid in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Profiling is oorspronkelijk een beveiligingsmethodiek om terroristen op tijd uit te schakelen. Steeds meer organisaties, zoals universiteiten en musea, gebruiken het om hun organisatie en medewerkers te beschermen tegen criminaliteit. Hoe werkt dat in de gezondheidszorg en welke resultaten levert dat op?

Bewust zijn van risico’s

Van Egmond: ‘Profiling houdt in dat beveiligers zich bewust zijn van risico’s en alert zijn op signalen die afwijken van het normale op een bepaalde locatie. Iemand die in een fietsenstalling zijn fiets op slot zet en wegloopt: dat is normaal. Iemand die daar doelloos rondloopt niet. Mensen die niets consumeren in een restaurant maar anderen in de gaten houden, dat gedrag wijkt af. Als surveillant moet je je daarvan bewust zijn. De volgende stap is contact maken, iemand vriendelijk aanspreken. En ook doorvragen om erachter te komen wat hun intentie is. Zo kun je diefstal of zakkenrollerij voorkomen. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, maar je moet het wel bewust aanleren en inzetten.’

In het LUMC komen dagelijks duizenden mensen over de vloer. Het is een publieke en open voorziening die je niet op slot kunt doen. De organisatie werkt aan veilige zorg waarin preventie en profiling belangrijk zijn. Dat voorkomt problemen en escalatie en daardoor neemt het veiligheidsgevoel van medewerkers en cliënten toe, stelt de manager Beveiliging & Crisismanagement.

Hotspots in kaart brengen

De eerste stap om risico’s in kaart te brengen is: weten wat de hotspots zijn en op welk moment van de dag zich vaak problemen voordoen, aldus Van Egmond. Denk aan beveiligde plaatsen, zoals de ICT-afdeling en laboratoria waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Of plekken waar veel mensen bij elkaar komen en er contant geld in het spel is, zoals het restaurant. ‘Daar moeten beveiligers scherp kijken: wat wijkt hier af? En dan gaat het niet om hoe mensen eruitzien maar om hun gedrag.’

Medewerkers trainen elkaar

De tweede stap is trainen met de methodiek van profiling. Met presentaties en oefeningen maakt het LUMC beveiligers meer bewust en alert. Zij trainen dan weer andere medewerkers, bijvoorbeeld van de technische dienst of logistiek. ‘Zij lopen of steppen vaak door de gebouwen: zij zijn onze ogen en oren. Het zit in ons karakter om dienstbaar te zijn, maar tegelijkertijd moet iedereen alert zijn en pro-actief handelen als er iets niet klopt’, zegt Van Egmond. Door elkaar als medewerkers te trainen kan die aanpak breed in de organisatie worden uitgerold. Zo verspreidt de kennis zich als een olievlek in de organisatie.

Profiling als waardevolle toevoeging

Het effect van profiling is misschien moeilijk in cijfers uit te drukken maar Van Egmond vindt het een waardevolle toevoeging. ‘Het geeft beveiligers een nieuw elan: het maakt het werk leuker en ze zijn zichtbaarder voor de organisatie. Dat geeft voldoening.’
Als tip geeft hij mee dat het belangrijk is om profiling stap voor stap in te voeren en dan geleidelijk uit te bouwen: ‘Als je te veel tegelijk doet, kan dat weerstand oproepen, is mijn ervaring. Nu met interne trainers zijn we weer een stap verder en zo kunnen mensen elkaar ook inspireren.’

Heb je een vraag over dit onderwerp aan Piet van Egmond? Stuur dan een mail naar: P.van_Egmond@lumc.nl of naar veiligezorg@caop.nl