Een veilige werkomgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat pesten voorkomt bij 11 procent van de medewerkers in de gezondheidszorg.
Het Vlietland Ziekenhuis heeft daarvoor de aanpak ‘Pesten, terug naar respect’ ontwikkeld. Met gedragsregels, gericht beleid en richtlijnen voor slachtoffers, omstanders en leidinggevenden.

Download de aanpak ‘Pesten, terug naar respect’

Lees ook: Pak pestgedrag aan met de handreiking pesten