Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG heeft een nieuw meldingssysteem voor agressie en geweld ontwikkeld. Medewerkers kunnen in dit systeem op een eenvoudige manier een incident registreren. Het nieuwe meldingssysteem is mede tot stand gekomen met behulp van de handreiking Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness.

In juni 2015 fuseerden het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Beide ziekenhuizen hadden een eigen meldingssysteem voor agressie en geweld tegen personeel, maar deze waren sterk verouderd. Al snel bleek dan ook dat een geharmoniseerd meldingssysteem de beste oplossing was.

‘Meldingssysteem werkt als een tierelier’

Volgens Natasha van den Bor, coördinator agressie en geweld van het OLVG, werkt het nieuwe meldingssysteem als een ‘tierelier’. ‘In het oude systeem zaten veel bugs en medewerkers kregen vaak een foutmelding wanneer ze een incident wilden rapporteren. We hebben nu een werkbaar systeem ontwikkeld door het beste van de twee oude systemen samen te voegen.’

Terugkoppeling aan medewerker

Het OLVG heeft ervoor gekozen om het meldingsformulier te bouwen in het ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem iProva, onderdeel van Infoland. Medewerkers kunnen een melding doen via intranet of het portaal van iProva. Hiervoor dienen ze een laagdrempelig en toegankelijk meldingsformulier in te vullen zonder een overvloed aan verplichte invulvelden. Van den Bor krijgt hier direct een melding van per mail. Ze zet de melding vervolgens door naar de leidinggevende van het slachtoffer. Ook krijgt de leidinggevende een actiepuntenlijst toegestuurd. ‘Ik vind het belangrijk dat de leidinggevende in actie komt. Zo kom ik te weten of er al met de medewerker is gesproken, of er sprake is van ziekteverzuim en welke maatregelen de leidinggevende heeft getroffen. De melder wordt gedurende het proces constant op de hoogte gehouden van de voortgang van de melding.’

Passende maatregelen op basis van dossier

De coördinator agressie en geweld hoopt dat met dit systeem medewerkers incidenten vaker gaan melden. Ze kan van elke melding namelijk een dossier samenstellen. Hierin staat alle informatie over het incident. Om wat voor soort geweld gaat het? Is er sprake van recidive? Is de dader een patiënt of een bezoeker? Van den Bor: ‘Zo krijgen wij een goed beeld van de geweldsincidenten binnen ons ziekenhuis. Op basis van dit dossier heb ik de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen. Dit kan een waarschuwing zijn, maar het kan ook zijn dat we aangifte doen of dat we de dader (tijdelijk) toegang tot het ziekenhuis ontzeggen.’.