Meld het incident en bespreek het na

Een medewerker van een ziekenhuis of revalidatiecentrum moet een incident veilig en eenvoudig intern kunnen melden. Alleen als de leidinggevende weet heeft van het incident, kan hij of zij het slachtoffer opvangen. Door een melding ontstaat bovendien inzicht in de aard en omvang van incidenten. Daarom is het belangrijk medewerkers te stimuleren om agressie-incidenten te melden. Een incident nabespreken helpt om te leren wat in het vervolg anders of beter kan. Gebeurt dat in het team, dan moet het slachtoffer dat vooraf weten en daarmee instemmen.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact met Linda van der Marel l.vandermarel@caop.nl of 06-21875962