Agressie op de werkvloer; het is helaas een realiteit waarmee de ziekenhuisbranche regelmatig te maken krijgt. Een werknemer die geconfronteerd wordt met agressie of geweld kan hier lang last van hebben. Het meemaken van een ernstig incident kan leiden tot stress, angst, concentratieverlies en zelfs een (langdurige) ziekmelding. Goede opvang na een incident is cruciaal om deze negatieve gevolgen te beperken of zelf voorkomen. U heeft hierin als leidinggevende of vertrouwenspersoon een zeer belangrijke taak. Zo zorgt u ervoor dat de slachtoffers na een incident de draad weer op kunnen pakken.

Handvatten opvang na agressie

Onderaan deze pagina vindt u diverse tips, tools en een checklist die u kunnen ondersteunen bij de opvang na agressie. Enkele belangrijke aandachtspunten na een incident zijn:

  • Rust bewaren. Het is belangrijk dat u na een incident met agressie rustig blijft en veiligheid uitstraalt. Geef aandacht en erkenning aan het slachtoffer, maar voorkom extra stress en paniek.
  • Contact onderhouden. Helder communiceren en goed bereikbaar zijn is cruciaal voor goede opvang van het slachtoffer.
  • Ondersteuning vragen. Heeft uw organisatie niet de juiste expertise in huis om het slachtoffer optimaal bij te staan? Durf dan externe ondersteuning in te schakelen.
  • Goede afhandeling. Voer tot het laatste moment de regie. Vang het slachtoffer op, verhaal de schade en doe altijd aangifte.

Organisaties die ondersteunen bij opvang en nazorg

Er zijn veel organisaties die begeleiding en trainingen verzorgen over opvang en nazorg aan slachtoffers. Hieronder staan als voorbeeld drie van deze organisaties uitgelicht. Hier is echter geen waardeoordeel aan verbonden.

Handvatten voor opvang en nazorg aan het slachtoffer

Handreiking opvang bij schokkende gebeurtenissen

Voorbeeld checklist bij opvang door leidinggevende

Checklist voor de organisatorische besluitvorming over opvang

Goede opvang collega is goud waard

 Online workshop over het helpen van slachtoffers

Webinar over opvang van slachtoffers