Straatcultuur neemt volgens verschillende deskundigen een steeds dominantere positie in binnen de Nederlandse maatschappij. Ziekenhuizen geven aan dat gesprekken met hangjongeren uit deze cultuur steeds sneller escaleren. Daarnaast maakt ziekenhuispersoneel zich zorgen om deze groep jongeren. In de handreiking ‘Inspelen op de straatcultuur in ziekenhuizen’ vind je tips en voorbeelden om op een goede manier in te spelen op straatcultuur en zo te zorgen voor een veilige zorg.

Download: Handreiking Veiligezorg voor benadering jongeren uit straatcultuur