Collega’s in het OLVG in Amsterdam vangen elkaar op als ze te maken hebben gehad met agressie of een incident. Door trainingen en een gestructureerde aanpak kunnen medewerkers elkaar professionele peer support bieden. En dat werkt goed.

Peer support, oftewel collegiale opvang, is een laagdrempelige manier om collega’s die een vervelend incident op de werkvloer hebben meegemaakt, praktisch en emotioneel te ondersteunen. Bij het OLVG kunnen medewerkers daarvoor een eendaagse training volgen. Verdere professionalisering gebeurt in intervisiebijeenkomsten en met nascholing. De ondersteuning van medewerkers is goed gestructureerd en kan stapsgewijs worden uitgebreid. Zo wordt er bijvoorbeeld professionele hulp ingeschakeld als medewerkers last hebben van een werkgerelateerde  traumatische ervaring. Het opvangmodel van het OLVG is inmiddels door een tiental andere ziekenhuizen overgenomen.

Veiligheid en steun bieden bij agressie

Peer support  geeft erkenning aan de impact die stress of incidenten op het werk met zich meebrengen. Peer support kan ook bijdragen aan een open en veilige sfeer om onderling vrijuit over het soms moeilijke werk als hulpverlener te kunnen praten. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn en de tevredenheid van de medewerkers. Het getuigt daarbij van goed werkgeverschap als de organisatie tijd en aandacht besteedt aan goede ondersteuning.

Lees meer over Peer Support In OLVG.