Geheimhouding in de zorg

Het beroepsgeheim vormt vaak een obstakel om als ziekenhuis en politie/OM goed met elkaar te kunnen samenwerken. De handreiking beroepsgeheim levert een bijdrage aan een goede onderlinge samenwerking, op basis van een zorgvuldige toepassing van het beroepsgeheim.

 

 

Contact

Wilt u meer informatie?
Neem contact met
Peter Peerdeman p.peerdeman@caop.nl
of 06-21875962