Wat vindt u aanvaardbaar gedrag en wat niet? Wat kan nog en wat gaat nét over een grens? Daar heeft iedereen zo zijn eigen ideeën over. Het is belangrijk normen en waarden met elkaar te bespreken en gezamenlijk vast te stellen wat acceptabel en gewenst gedrag is. Leg dat vast in huisregels en hang die goed zichtbaar op in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. Zo is er duidelijkheid voor iedereen die zich in het ziekenhuis of op het terrein bevindt. Maak ook goede afspraken met politie en gemeente over wat er moet gebeuren als er onverhoopt een incident is. Alle partijen kunnen dan snel en effectief optreden en weten wat er van de andere partij kan worden verwacht.

Deze tools kunnen helpen:

  • Het stappenplan norm stellen
  • De AgressieWijzer

    Voor duidelijkheid afspraken over agressie in uw dagelijkse werk. De AgressieWijzer bestaat naast twee filmpjes uit drie boekjes – de instructie voor de procesleider, het werkboek voor alle deelnemers en invulvellen – en een sjabloon met een overzicht ‘Onze AgressieWijzer’. Hier kunt u alles downloaden. Dat kan in PDF, om direct mee aan de slag te gaan, of in Word-documenten die je helemaal op maat kunt maken voor uw team of afdeling. Zo maakt u volledig uw eigen AgressieWijzer.

    • In de Arbocatalogus van de StAZ lees je waarom je ongewenst gedrag bespreekbaar moet maken.
    • Dit Webdossier Social media geeft tips over ongewenst gedrag op social media
    • Richtlijnen om met elkaar te kiezen op welke manier u badges gebruikt en wat u erop vermeldt

Voorbeelden van huisregels:

Algemene voorbeelden van gedragscodes

Poster ‘Dit zijn onze normen’

Welkomstbord Meander MC

Bravis ziekenhuis

Huisregels Noordwest Ziekenhuisgroep

Ook op dialyse afdelingen en in dialysecentra komt agressie tegen de medewerkers voor. Een goed voorbeeld van het Franciscus Gasthuis & Vlietland treft u hier: Handreiking Dialyse En Agressie

Tips voor het maken van afspraken met gemeente en politie:

Modelconvenant Veiligezorg

Convenant samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen

Convenant en handreiking SIGRA

Protocol gemeente Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst met TBS kliniek

In de convenanten worden de onderlinge afspraken vastgelegd zodat de partijen weten wat ze van hun convenantpartner kunnen verwachten. Hierdoor wordt veelal het zorgproces zo min mogelijk verstoord en de incidentopvolging geoptimaliseerd.