Aangifte doen na een ernstig agressie-incident is belangrijk. U geeft daarmee een duidelijk signaal af dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Van welk incident wel of geen aangifte gedaan wordt, kunt u intern vooraf bespreken met uw collega´s. Veel slachtoffers vinden aangifte doen eng, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor de reactie van de dader. Maar aangifte doen kan soms anoniem. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld de dader de toegang tot het pand ontzeggen. Hoewel dit op gespannen voet lijkt te staan met je plicht om medische zorg te verlenen, is dat onder bepaalde omstandigheden wel degelijk mogelijk.

Informatie over en handvatten voor aangifte doen

Handvatten voor acties ondernemen naar de dader

Handvatten voor opvang en nazorg aan het slachtoffer

Verhaal de schade

Door na een agressie-incident in het ziekenhuis of revalidatiecentrum de schade te verhalen geeft u de dader een duidelijk signaal dat agressie niet loont. Er zijn diverse soorten schade en diverse manieren om die te verhalen.

Handvatten om schade op de dader te verhalen