Agressie is tot op zekere hoogte voorspelbaar. Om het – zoveel mogelijk – te kunnen voorkomen moet u weten waar mogelijke knelpunten zitten. Door de risico’s in kaart te brengen wordt inzichtelijk waar en in welke situaties u met agressie te maken kunt krijgen. Dat inzicht helpt om gerichte en effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt en het aantal incidenten af kan nemen.

Deze tools kunnen helpen: