Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom – voorheen Lievensberg ziekenhuis – startte in 2005 met de pilot VeiligeZorg®. Toen enkele sleutelfiguren achter die pilot uit dienst gingen, kwam ook de verdere uitrol van de aanpak van agressie tegen medewerkers stil te liggen. Totdat de afdeling P&O het stokje oppakte en het initiatief nam tot een duidelijk statement: agressie tegen onze mensen wordt niet getolereerd.

Een brede werkgroep als sleutel tot succes