Zorgprofessionals hadden het de afgelopen maanden meer dan druk met covid-19, het coronavirus. Ze kregen veel waardering voor hun inzet en voor de kwaliteit van hun zorg en ze kregen letterlijk applaus. Nu de reguliere zorg weer op gang is gekomen, nemen agressie en geweld weer toe. 

Wachttijden lopen soms op. Mensen hebben lang thuis gezeten, zijn hun baan kwijt of hebben verlies geleden. Dan kunnen negatieve emoties en frustratie hoog oplopen. Daarom is het ook nu belangrijk om na te gaan hoe we in ziekenhuizen Veiligezorg bieden. Hoe worden medewerkers voorbereid op mogelijke agressie-incidenten en welke mogelijkheden hebben ze om tijdens en na zo’n incident te handelen? Bekijk de checklist Veiligezorg in ziekenhuizen.

covid-19