vragenlijst generatiebeleid Ziekenhuizen en revalidatiecentra kunnen sinds 1 januari op organisatieniveau afspraken maken over Generatiebeleid. De sociale partners ondersteunen organisaties in hun afweging met de aftrapsessie en rekentool. Op dit moment onderzoeken zij via de StAZ de ervaringen met Generatiebeleid van HR-afdelingen, ondernemingsraden en regionale vakbondsbestuurders. Hebt u een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen? Uw bijdrage aan het onderzoek stellen wij zeer op prijs, ook als uw organisatie (nog) geen generatieregeling heeft.

Het Generatiebeleid maakt het mogelijk dat oudere medewerkers minder kunnen werken en op gezonde wijze de AOW-leeftijd kunnen halen. Door de vacatureruimte die hierdoor ontstaat, krijgen jongere medewerkers de kans op een baan of om door te stromen. De sociale partners, NVZ, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ, streven hiermee naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in de branche.

Meer informatie

De StAZ ondersteunt organisaties bij hun afweging om invulling te geven aan Generatiebeleid met twee tools: de aftrapsessie, waarin de werkgever, ondernemingsraad en regionale vakbondsbestuurders worden geïnformeerd en met elkaar het gesprek aangaan ) en de rekentool, die inzicht biedt in de financiële en formatieve gevolgen als afspraken worden gemaakt over Generatiebeleid. Tientallen organisaties hebben intussen de weg naar deze instrumenten gevonden.