Meer dan driekwart van de ziekenhuizen zet technologische innovaties in gericht op het contact met patiënten. Ook in de diagnose en behandeling van patiënten wordt op veel plaatsen nieuwe technologie ingezet. Instellingen geven bijna unaniem aan dat hierdoor in de toekomst andere competenties van medewerkers wordt gevraagd. Hiermee scoren ziekenhuizen hoog ten opzichte van andere branches in de zorg.

Deze en andere interessante bevindingen leest u in de nieuwste publicatie uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, waaraan de StAZ bijdraagt. Het rapport gaat naast technologie onder meer in op:

  • de ontwikkeling in de vraag naar personeel;
  • knelpunten in het personeelsbeleid;
  • werkdruk, agressie en geweld;
  • duurzame inzetbaarheid.