Donderdag 29 november 2018 werd de zesde StAZ Medezeggenschapsdag georganiseerd. Ruim 110 deelnemers waren naar The Colour Kitchen in Utrecht afgereisd. In dit karakteristieke schoolgebouw uit de jaren ’30 werden de deelnemers getrakteerd op inspirerende presentaties en workshops op het gebied van technologie en arbeid.

Muzikale start van de dag

Even voor half 11 stroomt de theaterzaal langzaam vol. Percussieartiest Joshua Samsom speelt op zijn PanArt Hang drum, een relatief nieuw percussie-instrument uit Zwitserland, en zorgt daarmee voor een muzikale start van de dag. Samson zet vervolgens de toon voor de rest van de dag door het publiek een aantal muzikale spellen uit te laten voeren. Hij eindigt met een experiment, waarbij alle deelnemers boomwhackers in handen krijgen. Boomwhackers zijn meerkleurige holle plastic buizen die ten opzichte van elkaar harmonisch gestemd zijn. Het resultaat is een zeer fraai deuntje, dat de rest van de dag nog door velen geneuried wordt. Een luid applaus vanuit de zaal volgt.

‘Slim en innovatief met arbeidsmarkttekorten omgaan’

Na deze bruisende start van de dag is iedereen vol energie om aan de slag te gaan. Elise Merlijn, vicevoorzitter van de StAZ namens FNV Zorg & Welzijn, verzorgt de officiële opening. Ze benadrukt het belang van de Medezeggenschapsdag: ‘Op deze belangrijke dag kunnen OR-leden met elkaar sparren over actuele onderwerpen. Dit jaar hebben we gekozen voor technologie en arbeid, omdat we elke dag lezen over de arbeidsmarkttekorten en over de gevolgen van technologie voor het werk van professionals. We moeten hier slim en innovatief mee omgaan. Als we aan goede zorg willen blijven bijdragen, dan moeten we ook naar technologie kijken. Wij hopen dat OR-leden worden geïnspireerd om het gesprek hierover in de organisatie aan te gaan.’

Namens het bestuur van StAZ is ook Sabine Scheer van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) aanwezig. Ook zij benadrukt het belang van het onderwerp. ‘Technologie is, zeker gezien de huidige arbeidsmarktontwikkelingen, niet meer weg te denken in de zorg. Het zorgt ervoor dat je met minder mensen de bezetting in balans kunt houden en de werkdruk kunt verlagen. Het is daarvoor goed om na te denken over de gevolgen voor organisaties en medewerkers. De Medezeggenschapsdag is een goed moment om dit te doen.’

‘Technologie moet werk fijner maken’

Hoofdspreker Robbert Coenmans neemt de deelnemers vervolgens mee in zijn kijk op automatisering en zeggenschap in de zorg. Coenmans doet als promovendus aan Tilburg Law School onderzoek naar de invloed van de OR op technologiegebied in de zorg. Hij vindt dat de technologische ontwikkelingen ervoor moeten zorgen dat het werk fijner wordt om te doen. Dit kan bijvoorbeeld door papierwerk te automatiseren en daarmee uit handen te nemen van de verpleegkundige. Coenmans adviseert de aanwezige OR-leden zich hier nadrukkelijk mee te bemoeien. ‘Denk niet alleen na over of er in de toekomst nog werk is, maar juist over hoe het werk ingedeeld wordt en het feit dat je daar veel invloed op hebt.’

Workshops

De lunch is de ideale mogelijkheid om te netwerken onder het genot van een broodje. In de sfeervolle hal en het café van The Colour Kitchen wisselen de aanwezige OR-leden hun ervaringen uit. Een uur later beginnen de workshops:

 • Het werk in de toekomst: de belangrijkste innovaties op een rij
  In deze workshop zetten Astrid Westerbeek en Irene van de Glind van FWG de belangrijkste trends en innovaties in de ziekenhuisbranche op een rij. Vervolgens gaan ze met de deelnemers in gesprek over de gevolgen voor organisaties en medewerkers.
 • Technologie en de OR: hoe raak en blijf je betrokken als ondernemingsraad?
  Niko Manshanden van FNV gaat met het publiek in gesprek over vragen als: Denken organisaties na over de impact van nieuwe technologieën op het werk en worden medewerkers betrokken bij de ontwikkeling of invoering ervan? Hoe houd je als OR het overzicht en raak je (meer) betrokken bij het technologiebeleid van de organisatie?
 • Innovaties in leren: kansen en valkuilen
  Om leren zinvoller te maken en tijdens het werk te laten plaatsvinden, zet het Maastricht UMC in op taakondersteuning, ofwel Performance Support. Medewerkers leren vooral datgene wat ze vaak gebruiken. Kennis die minder vaak nodig is, is op afroep beschikbaar middels bijvoorbeeld instructievideo’s. Michel van Zandvoort van de Academie van het Maastricht UMC gaat met de deelnemers in gesprek over deze visie op leren en de kansen en valkuilen bij het uitvoeren ervan in de praktijk.
 • Technologie verandert het werk: hoe kunnen mensen meebewegen?
  Hoe neem je medewerkers mee die niet (meer) gewend zijn om zich te ontwikkelen? Deze vraag staat centraal tijdens de workshop van Jos Sanders, lector ‘leren tijdens de beroepsloopbaan’. Sanders neemt de deelnemers mee in de gevolgen van technologie voor het werk en hoe medewerkers mee kunnen bewegen met deze veranderingen. Deelnemers krijgen de kans om een tool over baanveranderingen uit te proberen.

Presentaties van de workshops

 1. Innovaties in leren
 2. OR en technologisering
 3. Innovatie in functies
 4. Hoe bewegen mensen meer

Proosten op een geslaagde dag

Tijdens de afsluitende borrel wordt de dag nog even nabesproken door diverse deelnemers. Elise Merlijn spreekt van een geslaagde dag: ‘De Medezeggenschapsdag was wederom drukbezocht en de sprekers en deelnemers hebben er een leerzame dag van gemaakt en kregen praktische handvatten over een belangrijk en actueel thema.’