Stressvermindering in Jeroen Bosch Ziekenhuis door ‘peer support’Het Jeroen Bosch Ziekenhuis start met een project om stressklachten te verminderen. Zorgprofessionals worden na een patiëntveiligheidsincident (PVI) opgevangen door een netwerk van collega’s, zogenaamde ‘peer supporters’. Het project kwam tot stand dankzij de stimuleringsregeling arbeidsomstandigheden van de StAZ.

Grote impact PVI

Het JBZ nam deel aan een onderzoek in tien ziekenhuizen waaruit blijkt dat relatief veel zorgmedewerkers betrokken raken bij een PVI en dat zoiets grote impact kan hebben. De gevolgen, zoals het risico op werkstress, kunnen worden verkleind door adequate opvang en ondersteuning door ‘peer support’. Bestaande vormen van ondersteuning zoals bedrijfsmaatschappelijk werk en Bedrijfs Opvang Teams zijn vaak niet bekend of worden weinig gebruikt omdat ze ver af staan van de werkelijke ondersteuningsvraag van de zorgprofessional. Medewerkers praten na een PVI graag met een collega die de situatie direct herkent en hen begrijpt.

‘Wie is jouw peer?’

Bij de ontwikkeling van het project zijn diverse geledingen en deskundigen uit het ziekenhuis betrokken, zoals de OR en de VAR. Leidinggevenden van het JBZ dragen de ontwikkeling van het project actief op hun afdeling uit. Aan medewerkers wordt gevraagd met wie zij zouden willen praten als zij daar na een PVI behoefte aan hebben (‘Wie is jouw peer?’). De uitgekozen Peer Supporters worden vervolgens getraind in het bieden van de eerste collegiale steun en opvang door Prof. Dr. Jo Shapiro, dé deskundige op dit gebied. Het JBZ wil de opzet van peer support en de resultaten graag delen met andere ziekenhuizen.