Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) krijgt een StAZ-stimuleringspremie voor het thema ‘Bewust gezond en veilig werken’. ZGT gebruikt de premie voor vijf instructiefilms die medewerkers helpen weerbaarder te worden in de omgang met emotionele of agressieve mensen. De films zullen herkenbare situaties tonen, opgenomen in de eigen ziekenhuisomgeving.

Weerbaarheid is noodzaak in het werk, stelt ZGT, en dus een belangrijke competentie van de medewerkers. Ongewenst gedrag is dan ook een speerpunt in het strategisch arbobeleidsplan. ZGT zet al verschillende instrumenten in om de weerbaarheid van medewerkers te vergroten, zoals een beveiligingsorganisatie, een agressieprotocol en trainingen ongewenst gedrag en fysieke weerbaarheid.

Om het opleidings- en trainingsbeleid op het gebied van ongewenst gedrag verder te professionaliseren en te versterken, is extra communicatiemateriaal nodig. ZGT ontwikkelt de films ter ondersteuning van de bestaande lesstof. De ervaring leert dat instructiefilms met herkenbare praktijksituaties bijdragen aan de motivatie en het leereffect. De films, die ook leidinggevenden moeten stimuleren aandacht voor het onderwerp te houden, zullen via intranet altijd toegankelijk zijn voor leidinggevende en medewerkers.

5000 euro als kickstart voor uw ziekenhuis

Hebt u ook een project dat wel een duwtje in de rug kan gebruiken? De StAZ stelt stimuleringspremies beschikbaar voor projecten op drie terreinen: