Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ontwikkelt een maatwerktraining over gezond werkgedrag voor apotheekmedewerkers en medewerkers van het Facilitair Bedrijf. Het doel is dat zij hiermee beter leren omgaan met fysieke belasting. Voor de training worden onder andere vijf filmpjes gemaakt. De training wordt ontwikkeld met behulp van de stimuleringspremie gezond en veilig werken van de StAZ.

Uit een risico-inventarisatie en -evaluatie onder medewerkers van de Apotheek en het Facilitair Bedrijf van het Catharina Ziekenhuis, blijkt dat hun werkzaamheden relatief zwaar zijn, terwijl de medewerkerspopulatie steeds ouder wordt. Met goede coaching hoopt het ziekenhuis de werknemers gezond werkgedrag aan te leren, zodat zij de werkzaamheden beter volhouden. Ergocoaches geven echter aan dat zij het coachen van collega’s naar gezonder gedrag lastig vinden: collega’s zijn moeilijk te bereiken en het coachen kost veel tijd.

Om de ergocoaches te ondersteunen, wil het Catharina Ziekenhuis een training ontwikkelen over gezonde houding, beweging en gedrag bij apotheekmedewerkers en het Facilitair Bedrijf. Daarvoor worden onder andere vijf professionele filmpjes gemaakt over onjuiste en juiste handelingen. De training is een aanvulling op het meerjarig opleidingsprogramma voor ergocoaches van het ziekenhuis.

Stimuleringspremie

Voor de financiering van de training en de ontwikkeling van de filmpjes maakt het Catharina Ziekenhuis gebruik van de stimuleringspremie gezond en veilig werken van de StAZ. Met de stimuleringspremie helpt de StAZ goede plannen op weg met een bedrag van maximaal 5.000 euro. De StAZ stelt stimuleringspremies beschikbaar voor projecten op drie terreinen: