Als kaderlid van de vakbond of als lid van de Ondernemingsraad vertegenwoordig jij de stem van de medewerkers en speel je een belangrijke rol in het handhaven van een gunstig werkklimaat. Hoe kan jij in deze rol bijdragen aan het behouden van voldoende collega’s om goed het werk te kunnen doen? Welke rol kan je spelen bij de ontwikkeling van een adequaat en toekomstig personeelsbeleid, met bijbehorende strategische personeelsplanning? En hoe zorg je dat bij dergelijke ontwikkelingen de expertise van de OR wordt benut, waarbij de belangen van alle medewerkers worden meegenomen?

Tijdens de Medezeggenschapsdag van de StAZ op 7 november 2019 in Amersfoort stond de rol van de medezeggenschap bij toekomstgerichte personeelsplanning en organisatiebeleid centraal. Hoe kun je als OR-lid of actief vakbondslid tijdig en goed geïnformeerd meesturen in dit proces en gebruik maken van de cao en handvatten uit de WOR, zoals het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht?

Klik hier voor een kort verslag van de StAZ Medezeggenschapsdag 2019.

StAZ Medezeggenschapsdag 2020

Op de hoogte blijven van de aanmeldmogelijkheden voor de eerstvolgende editie van de StAZ Medezeggenschapsdag? Meld je dan aan voor de digitale nieuwsbrief van de StAZ, waarin dit voortijdig wordt aangekondigd.