Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt is er nu het online ‘Spoorboekje banenafspraak’. Het biedt een compleet overzicht van de beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen moeten realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit Spoorboekje is een bijdrage aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt.

Het Spoorboekje is een initiatief van SBCM, het A&O-fonds sociale werkgelegenheid, en Cedris, de vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie.

Meer informatie

Download Spoorboekje Banenafspraak