Sectoranalyse Ziekenhuizen 2022

Sectoranalyse Ziekenhuizen 2022

De sectoranalyse voor de branche ziekenhuizen geeft inzicht in de belangrijkste knelpunten van dit moment op de arbeidsmarkt in de branche. De analyse is tot stand gekomen met medewerking van medewerkers en HR-adviseurs. Op grond van de sectoranalyse hebben sociale partners een activiteitenplan opgesteld dat maatregelen bevat voor duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden.

Aanleiding sectoranalyse

Het kabinet bereikte medio 2019 met sociale partners een akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord bevat ook afspraken over duurzame inzetbaarheid. Deze afspraken moeten eraan bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken, ook diegenen die zwaar werk verrichten. Eén van de maatregelen betreft een tijdelijke subsidieregeling: de Tijdelijke Maatwerk-regeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU), met als doel sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden te faciliteren. MDIEU bestaat uit twee delen: een subsidieregeling voor een sectoranalyse en een subsidieregeling voor een sectoraal Activiteitenplan. Een sectoranalyse gaat vooraf aan een eventuele subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Om een MDIEU-aanvraag in te dienen, is een sectoranalyse nodig. Zo ook voor de branche Ziekenhuizen.

De sectoranalyse vormt de onderbouwing van het activiteitenplan en geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in een sector.