In de periode mei-juni 2018 is een telefonische enquête afgenomen onder 1.150 werkgevers in de sector Zorg en Welzijn over het HRM-beleid van de instellingen. Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau en is uitgevoerd door onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde:

  1. de vraag naar personeel
  2. knelpunten in het personeelsbeleid
  3. werkdruk
  4. agressie en geweld
  5. technologische ontwikkelingen
  6. scholing
  7. strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid

De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.