Dit voorjaar is het Europese project voor Versterking van de sociale dialoog in de ziekenhuissector in Oost-, Zuid- en Midden-Europa van start gegaan. De eerste regionale workshop heeft inmiddels plaatsgevonden. De 14 deelnemende Europese landen brengen in dit project prioriteiten en uitdagingen van nationale sociale partners in kaart. Daarmee willen ze Europees sociaal en arbeidsmarktbeleid voor de ziekenhuissector aanjagen.

Het project is een samenwerking van sociale partners in de gezondheidszorg, HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers’ Association) en EPSU (European Federation of Public Services Unions). Zij hebben hiervoor financiële steun van de Europese Commissie ontvangen. Het doel is om de behoefte aan capaciteitsopbouw van de sectorale sociale partners (SSP) in Oost-, Zuid- en Midden-Europa te identificeren. Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië, Cyprus, Griekenland, Italië, Malta en Portugal, Spanje, Kroatië, Tsjechië, Slowakije en Slovenië behoren tot de 14 deelnemende landen.

Bijeenkomsten sectorale sociale dialoog

In juni vond de eerste regionale workshop plaats in Boekarest. De focus van de bijeenkomst lag op ontwikkelingen in de ziekenhuissector in Oost-Europese landen zoals Bulgarije, Hongarije, Polen en Roemenië. Lees meer over deze bijeenkomst

In november 2019 vindt een regionale workshop in Rome plaats en de laatste is in juni 2020 in Zagreb.

Presentatie resultaten in 2020

Eind 2020 is er een slotbijeenkomst in Brussel waar alle resultaten en inzichten worden gepresenteerd. Alle deelnemende landen hebben dan de prioriteiten en uitdagingen van hun nationale sociale partners in kaart gebracht. Met die resultaten willen zij de beleidsvorming op EU-niveau beïnvloeden.

Betrokkenheid StAZ

StAZ is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Europese sociale dialoog in de ziekenhuisbranche. De organisatie vindt het belangrijk om arbeidsmarktuitdagingen waar Europese ziekenhuizen voor staan, zoals bezuinigingen op de zorg of tekorten aan voldoende kwalitatief zorgpersoneel, in Europees verband onder de aandacht te brengen. Onder andere via deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het project Versterking sectorale sociale dialoog.