Lucy Dijkman is vicevoorzitter van de OR en coördinator Traumaopvang in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Haar leidinggevende praat met alle medewerkers op de afdeling over wat ze nodig hebben om hun werk goed te doen. ‘Zo maakt het ziekenhuis inzichtelijk of werklast en draagkracht met elkaar in evenwicht zijn. De vakantie is niet bedoeld om louter bij te komen, maar om echt vakantie te houden.’

Lucy zelf gebruikt haar PLB-uren om vaker te ontspannen en op woensdag of vrijdag vrij te nemen. Na gesprekken met haar leidinggevende over een goed evenwicht in de werkdruk, is ze taken beter gaan verdelen en delegeren.
Een collega besteedt de PLB-uren aan het volgen van een opleiding (waar ook het ziekenhuis aan bijdraagt), omdat zij verwacht dat haar werk als verpleegkundige op den duur te zwaar wordt. Het OLVG merkt dat praten over de inzet van PLB-uren in jaar- en POP-gesprekken het gebruik ervan stimuleert.