In het kader van duurzame inzetbaarheid is de inzet van PLB-uren vaak één van de onderwerpen tijdens het POP- of jaargesprek. Jouw PLB-uren benutten om in je krachten te staan, om aan behoeften te voldoen of om aan je knelpunten te werken. Het draagt bij aan meer gezondheid, vitaliteit en plezier in het werk.

Inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van de organisatie en van de medewerkers. Zorg dragen voor een goede match tussen enerzijds de organisatiedoelstellingen en anderzijds de krachten en behoeften van medewerker is de uitdaging. Het moet een win-win situatie zijn. Dit dient het uitgangspunt te zijn bij een constructief gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Tips voor medewerkers

Voorbereiding

 • Bereid je goed voor op het gesprek.
 • Bekijk de site, lees de informatie, maak de oefeningen lees de portretten van collega’s. Laat je inspireren.
 • Maak een plan van aanpak over jouw ideeën en voornemens.
 • Wanneer ben je tevreden als je straks terugkijkt op jouw PLB gesprek?
 • Verplaats je in je leidinggevende.
 • In welke levensfase zit je leidinggevende? Check dit eventueel in het gesprek. Dit kan een leuke binnenkomer zijn (gelijkwaardigheid bevorderen):
  • Hoe denk je dat je leidinggevende tegenover je plan staat?
  • Welke belangen zou hij of zij daarin kunnen hebben?
  • Wat kan de organisatie aan jouw plan hebben?
  • Waar zitten de win/win factoren (match tussen jou en de organisatie)?
  • Hoe kijk je tegen jouw leidinggevende aan?
  • Wil je hulp en adviezen aanvaarden?

Uitvoering

 • Let op je houding en gedrag:
  • Neem initiatief, breng je plan positief.
  • Benoem jouw plan vanuit het perspectief van kansen.
  • Neem een open houding aan.
  • Voel je verantwoordelijk voor je eigen inzetbaarheid.
  • Ga achter je plannen staan, blijf zelf aan het stuur.
  • Benoem de win/win factoren (belang voor de organisatie en jouw belang en de match die je daarin ziet gezien jouw inzetbaarheid).
  • Vraag hoe je leidinggevende staat ten opzichte van je plan.
  • Luister naar adviezen en tips.
  • Leg je planning voor en blijf daarbij open in je houding en gedrag.
  • Blijf reëel en realistisch.
  • Spreek een tijdpad af waarin jullie verdere afspraken maken in de besluitvorming over jouw PLB-plan.
  • Wie doet welke investering in tijd en geld?

Tips voor leidinggevenden

Voorbereiding

 • Bereid je goed voor op het gesprek.
 • Bekijk de site, lees de informatie, maak de oefeningen eerst voor jezelf en lees de portretten. Laat je inspireren!
 • Verplaats je in je medewerker.
  • In welke levensfase zit hij of zij?
  • Onderzoek of de medewerker zich ook daadwerkelijk in die levensfase herkent. (Leeftijd is niet altijd een indicatie).
  • Welke behoeften zou hij of zij kunnen hebben?
  • Waar loopt deze medewerker tegen aan (weet je dat of vermoed je dat)?
  • Vraag of de medewerker een concreet plan van aanpak heeft gemaakt als voorbereiding op het gesprek.
  • Wanneer ben je tevreden als je straks terugkijkt op het PLB-gesprek?

Uitvoering

 • Let op je houding en gedrag:
  • Neem een open houding aan.
  • Laat het initiatief eerst bij de medewerker.
  • Vraag naar het ‘Mijn PLB-plan’.
  • Laat de medewerker dit plan presenteren.
  • Stel open vragen, vraag goed door, geef samenvattingen.
  • Voorkom discussie.
  • Benoem de kansen i.p.v. de bedreigingen.
  • Check of je de informatie goed begrepen hebt.
  • Waardeer het initiatief van de medewerker.
  • Complimenteer, motiveer.
  • Benoem welke belangen jij hebt.
  • Benoem de match tussen de belangen en behoeften van de medewerker en die van de organisatie.
  • Wees transparant.
  • Welke kansen zie je en welke beren zie je mogelijk op de weg voor zowel de organisatie als de medewerker?
  • Wat heeft de organisatie te bieden?
  • Waar zitten de win/win factoren?
  • Vraag bedenktijd/overlegtijd.
  • Wie doet welke investering in tijd en geld?
  • Spreek een tijdpad af waarin jullie verdere afspraken maken in de besluitvorming over dit PLB-plan.