Bij mijn levensfase krijg je inzicht in de levensfase waarin jij zit en wat de kenmerken van deze levensfase zijn. Door het uitvoeren van de levensfasescan, krijg je inzicht in wat jij belangrijk vindt en hoe je jouw uren het beste kunt inzetten.

De levensfasescan bestaat uit twee onderdelen:

  1. Beeldvorming: Je krijgt een beeld van de verschillende facetten uit jouw levensfase. Welke krachten, behoeften en knelpunten ervaar je?
  2. Verdieping: Verdere verdieping in jouw kwaliteiten en talenten.

Tips bij de uitvoering:

  • Download de oefeningen die horen bij jouw levensfase. Als je twijfelt over twee levensfasen, kies er dan voor om de verdiepende oefeningen voor beide fasen uit te voeren.
  • Wil je ook nog vooruitkijken, dan kun je ervoor kiezen aan de slag te gaan met de oefeningen in de fase die na jouw huidige levensfase komt.
  • Gebruik het formulier ‘mijn inzichten’ (onderaan in de tabel ‘beeldvorming’ bij iedere levensfase) voor het vastleggen van conclusies, inzichten, ideeën etc.

Beeldvorming

Ontwikkelbehoeften

Starter
< 25 jaar
Startersscan!
Mijn levensfasescan startersfaseInzichten
Mijn inzichten startersfase
Inzicht in talenten
Inzicht in talenten

De vier pijlers van de levensbalans

De vier pijlers van de levensbalans

Uitdaging & avontuur

Uitdaging en avontuur
Spitsuur
26 – 40 jaar
Spitsuurscan!
Mijn levensfasescan spitsuurfase

Inzichten
Mijn inzichten spitsuurfase
Inzicht in talenten
Inzicht in talenten

De vier pijlers van de levensbalans

De vier pijlers van de levensbalans

De drie leefsferen

De drie leefsferen
Stabilisatie
41 – 55 jaar
Stabilisatiescan!
Mijn levensfasescan stabilisatiefaseInzichten
Mijn inzichten stabilisatiefase
Inzicht in talenten
Inzicht in talenten

De vier pijlers van de levensbalans

De vier pijlers van de levensbalans

Routine of flow of reflectie op je loopbaan

Routine of flow of reflectie op je loopbaan
Senior
> 55 jaar
Seniorscan!
Mijn levensfasescan seniorfaseInzichten
Mijn inzichten seniorfase
Inzicht in talenten
Inzicht in talenten

De vier pijlers van de levensbalans

De vier pijlers van de levensbalans

Z
et ik mijn kennis en ervaring optimaal in?
Routine of flow of reflectie op je loopbaan