Op de jaarlijkse Medezeggenschapsdag van 7 november 2019 stond het thema strategische personeelsplanning en de dialoog daarover centraal. In het prachtige oude stadscafé De Observant in Amersfoort werden ruim 125 OR-leden en kaderleden op ludieke wijze meegenomen in de dialoog tussen de OR en de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA).

De OR benadrukte dat je als ondernemingsraad zélf vooraf het toetsingskader en de spelregels moet bepalen. Want als ondernemingsraad kun je invloed uitoefenen op strategische personeelsplanning (SPP). ‘Maak gebruik van formele rechten én van je informele mogelijkheden voor dialoog’, was het advies.

Stroomschema

Om te zien welke mogelijkheden je als OR hebt om invloed uit te oefenen in een strategisch personeelsplanningsproces, is een stroomschema ontwikkeld.

Gespreksleider Ewout Bomert sloot de ochtend  af met een mooie boodschap met een knipoog:

“Goed communiceren, is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.”

Workshops

In het middagprogramma volgden de deelnemers vijf workshops.

Zakelijk flirten

In de workshop van Irene Hemelaar konden de deelnemers ervaren hoe je door zakelijk flirten invloed kunt winnen in de relatie met de bestuurders. Een goede relatie met het bestuur is belangrijk om de dialoog goed te voeren.

Taken van de toekomst

In een andere workshop konden de deelnemers een kijkje nemen in de taken van de toekomst van veel verschillende functies in (universitaire) ziekenhuizen. Wat gaat er in het werkveld veranderen en welke taken veranderen daarbij? TNO en FWG doen daarnaar onderzoek voor de Kamer UMC.

Dialoog met raad van bestuur

De OR-leden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gingen in een workshop verder in op hun dialoog met de raad van bestuur over strategische personeelsplanning.  Ze gaven hun collega’s veel praktische tips mee.

Dialoogmethodiek

Een goede dialoog kun je inzetten bij de strategische personeelsplanning, maar ook bij andere situaties op de werkvloer. Samen met IZZ helpt de StAZ SEH’s met het verlagen van de psychosociale belasting van medewerkers op de SEH. IZZ nam de deelnemers mee in de dialoogmethodiek en liet zien hoe die ook andere afdelingen in ziekenhuizen kan helpen bij het aanpakken van knelpunten in het werk.

Serious Game Roosteren

Ook was er een workshop met een exclusieve sneak preview getoond van de Serious Game Roosteren. Informeel roosteren en ruilen van diensten kunnen meer gevolgen hebben dan je misschien zou denken. Om zorgmedewerkers, leidinggevenden en roosteraars hiervan bewust te maken en te helpen een gezonder rooster te maken ontwikkelt de StAZ de Serious Game Roosteren. Houd voor meer informatie over de projecten van de Serious Game en de psychosociale belasting van medewerkers op de SEH de nieuwsbrief in de gaten.

Onder het genot van een drankje en hapje konden de deelnemers aan het eind van de dag hun ervaringen uitwisselen en hun netwerk vergroten.

Presentaties

Presentatie Wilhelmina ziekenhuis Assen: De invloed van de OR, in goede en slechte tijden

Verdiepende workshop Wilhelmina ziekenhuis Assen

Arbeidsmarktmonitor UMC: Onderzoek arbeidsmarkt niet-zorgfuncties UMC’s

IZZ – Praten vult wel gaten! Maak gezond en veilig werken bespreekbaar.