Geen vervolging in. Wat nu?Het is belangrijk dat u na een agressie-incident aangifte doet bij de politie. U geeft daarmee een duidelijk signaal af dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt. Het kan echter zijn dat het Openbaar Ministerie geen vervolging instelt. Wat kunt u dan doen? U leest het in de vernieuwde handreiking ‘Aangifte doen bij de politie’.

Nadat de politie het proces-verbaal van aangifte heeft opgenomen, bepaalt de officier van justitie of nader onderzoek wordt gedaan. Uit dit nader onderzoek moet blijken of tegen een verdachte voldoende bewijs kan worden vergaard om tot een succesvolle rechtszaak te komen. Is er onvoldoende bewijs of zijn er andere omstandigheden, dan wordt de aangifte geseponeerd.

Klacht ‘12 Sv-procedure’ instellen

Vindt u dat de zaak toch voor de rechter moet komen? Dan kunt u een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen. Deze procedure is voor iedere belanghebbende zonder bijstand van een advocaat toegankelijk. Er wordt gesproken van een ‘12 Sv-procedure’, omdat de procedure is vastgelegd in de artikel 12 en verder van het Wetboek van Strafvordering.

Handreiking ‘Aangifte doen bij de politie’

Hoe gaat de klachtprocedure precies in zijn werk? Wat zijn mogelijke redenen van bezwaar? Wat zet u precies in de klacht? En wat gebeurt er vervolgens met uw klacht? U leest het in de Handreiking ‘Aangifte doen bij de politie’. De uitleg wordt ondersteund met twee voorlichtingsfilmpjes. Op de website van de StAZ vindt u niet alleen handvatten over aangifte doen, maar ook over acties ondernemen naar de dader, opvang en nazorg aan het slachtoffer en schade verhalen.