Wat doe ik na een agressie incident?

Wat doe ik na een agressie incident?

Het is belangrijk dat u na een agressie incident de juiste acties onderneemt. Het slachtoffer moet goed worden opgevangen en u moet het incident intern melden. Agressie is namelijk ontoelaatbaar en dient daarom altijd gemeld te worden. Zie hierover ook de handreiking Agressie melden. Daarnaast is het van belang dat u aangifte doet. Dit is niet alleen belangrijk voor de slachtoffers en de instelling, maar ook voor de dader en de maatschappij. Met een aangifte stelt u een duidelijke grens: tot hier en niet verder. Ook helpt uw aangifte bij preventie.

Doe aangifte

Het is ontzettend belangrijk dat u na een ernstig incident aangifte doet. Het signaal dat u daarmee afgeeft is cruciaal om agressie op de werkvloer te verminderen. Aangifte doen kan echter spannend en lastig zijn. Raadpleeg daarom deze praktische handvaten bij het aangifte doen.

Verhaal de schade

Richt de dader schade aan? Dan biedt de wet u mogelijkheden om deze schade op de dader te verhalen. Het is belangrijk om de dader financieel verantwoordelijk te stellen voor zijn gedrag. Hiermee wordt onderstreept dat agressie niet getolereerd wordt. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden om schade te verhalen.

Balans beroepsgeheim

In de zorgsector heeft u te maken met het medisch beroepsgeheim. Deze geheimhoudingsplicht gaat soms lastig samen met het doen van aangifte na agressie. Hoe zorgt u voor een succesvolle aangifte terwijl u het medische beroepsgeheim bewaakt? U leest het op deze pagina over geheimhouding in de zorg.

Doe aangifte en onderneem actie naar de dader

Handreiking

Geheimhouding in de zorg

Handreiking

Verhaal de schade

Handreiking