Ik heb te maken met agressie

Ik heb te maken met agressie

Helaas lukt het niet altijd om agressie op de werkvloer te voorkomen. Wat kunt u doen als u te maken krijgt met agressie? Hoe reageert u tijdens het incident en hoe zorgt u goed voor uzelf en andere betrokkenen? StAZ ondersteunt u met praktische tips en tools.

Alarm slaan bij agressie

Wanneer een situatie dreigt te escaleren, is het belangrijk om direct alarm te slaan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een cliënt steeds bozer wordt en u of andere aanwezige bedreigt. Snel alarm kunnen slaan in zo’n situatie begint bij bewustzijn. Weet dat er altijd een incident kan plaatsvinden en bedenk vooraf hoe u in dat geval alarm kunt slaan. U bent hierdoor in de praktijk beter in staat om snel te handelen. Daarnaast is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de alarmopvolging.

Lees meer over alarm slaan en alarmopvolging.

Het slachtoffer opvangen

Wordt u met agressie geconfronteerd? Dan kunt u daar lang last van hebben. Geweldsincidenten op de werkvloer kunnen leiden tot ziekte, verminderde kwaliteit van zorg en angst. Het is daarom belangrijk dat het slachtoffer van agressie goed wordt opgevangen.

Lees meer over het opvangen van slachtoffers.

Incident melden nabespreken

U moet een incident altijd eenvoudig en veilig kunnen melden. Het maken van een interne melding is belangrijk om nazorg te kunnen geven. Bovendien zijn meldingen nodig om inzicht te krijgen in agressie op de werkvloer. Hierdoor kunnen incidenten in de toekomst beter voorkomen worden.

Lees meer over het melden en nabespreken van incidenten.

Checklist agressie en geweld

Alarm slaan, het slachtoffer opvangen en een melding maken zijn bij incidenten dus van belang. U kunt echter nog meer doen wanneer u met agressie op de werkvloer te maken krijgt. Deze checklist voor medewerkers laat overzichtelijk zien wat u kunt doen als u met agressie te maken krijgt.

Meld het incident en bespreek het na

Handreiking

Pak pestgedrag aan met de handreiking pesten

Handreiking

Sla alarm

Instrument

Handvatten goede opvang na agressie

Handreiking