Agressie Voorkomen

Agressie voorkomen

Steeds vaker worden werknemers geconfronteerd met agressie. Ook de zorgsector krijgt regelmatig te maken met dit maatschappelijke probleem. Agressie voorkomen is niet altijd mogelijk, maar er bestaan wel effectieve methoden om de risico’s te verkleinen. Het handboek Veiligezorg helpt instellingen bij het implementeren van deze methoden. Het biedt een praktische leidraad om stap voor stap tot een effectief beleid te komen.

Handboek Veiligezorg: Agressie voorkomen in 7 fasen

Agressie voorkomen vraagt om een gerichte aanpak en effectief beleid. Met de aanpak van Veiligezorg werkt een instelling in 7 fasen naar een veilige werkomgeving. De methode is gericht op maatwerk. Om die reden kan het stappenplan, ondanks dat de fasen in een logische volgorde beschreven worden, in de praktijk anders worden doorlopen. De 7 fasen zijn:

  • Fase 1 Organisatorische voorbereiding
  • Fase 2 Probleemanalyse
  • Fase 3 Beleidsontwikkeling
  • Fase 4 Convenant
  • Fase 5 Implementatie
  • Fase 6 Verbreding
  • Fase 7 Verankering

Tijdens iedere fase doorloopt de organisatie enkele belangrijke stappen. Dit stappenplan wordt in het handboek uitgebreid toegelicht. Daarnaast biedt het handboek een handige toolkit met praktische informatie en instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn een model convenant en concrete gedragsregels en maatregelen voor patiënten, cliënten en bezoekers. Al deze instrumenten dragen bij aan het voorkomen van agressie op de werkvloer.

Een veilige werkomgeving door aangifte na agressie

Praktijkvoorbeeld
ziekenhuis Bernhoven

Samenwerkingsprotocol jeugdbescherming

Handreiking

Start zelf een campagne

Instrument

Train uzelf

Handreiking

Profiling: afwijkend gedrag belangrijk signaal voor beveiliging LUMC

Praktijkvoorbeeld

Veiligezorg, ook na covid-19

Handreiking

Veiligezorg door melden, registreren en Safety & Security Awareness

Handreiking

Weten wat er speelt

Handreiking

Breng de risico’s in kaart

Instrument

Formuleer huisregels en maak afspraken

Instrument

Maak de werkomgeving zo veilig mogelijk

Handreiking

Waar controleert de Inspectie SZW Op?

Handreiking