Regie op rooster

Het roosterproces wordt op een innovatieve manier aangepakt met behulp van Serious Game Roosteren. Op een interactieve manier krijgen teams inzicht in de effecten van het roosterproces voor zowel de medewerker en de organisatie. Daarnaast geven proeftuinen inzicht in de inventarisatie en toepassing van capaciteitsmanagement. Verder zullen de gevolgen van nachtarbeid en bereikbaarheidsdiensten op de gezondheid van medewerkers in kaart gebracht worden. Op basis van al deze gegevens zullen planningsmodules op maat gemaakt worden voor ziekenhuizen.

  1. Serious game roosteren: Een game die teams helpt (zelf)roosterissues aan te pakken.
  2. Proeftuinen integraal capaciteitsmanagement: Inventarisatie en toepassing van verschillende aanpakken voor integraal capaciteitsmanagement.
  3. Plannen is een vak: Met een hogeschool modules ontwikkelen over plannen en roosteren op maat maken voor ziekenhuizen.
  4. Onderzoek naar belastbaarheid: Onderzoek naar gevolgen van nachtarbeid en bereikbaarheidsdiensten op de gezondheid van medewerkers

Post-hbo-opleiding Plannen in de zorg

Instrument

Roosterproblemen in ziekenhuizen oplossen met serious game

Instrument