Minder werken of eerder stoppen?

Zou jij het fijn vinden om wat minder uren te maken of eerder te stoppen met werken? Maak gebruik van onze rekentools en krijg meer inzicht over de mogelijkheden en gevolgen.

Wanneer je in de laatste fase voor je pensioen zit, kun je, samen met je werkgever, besluiten om minder uren te gaan werken of vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In beide gevallen moet je aan specifieke voorwaarden voldoen. Om jou te helpen de (financiële) gevolgen van die keuze goed te kunnen overzien, kun je gebruikmaken van onze handige rekentools. Op deze pagina vertellen we je meer over de regelingen en de rekentools die je hierbij kunnen helpen.

Minder uren werken

In de cao Ziekenhuizen 2023-2025 is in hoofdstuk 13 de regeling Generatiebeleid opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk voor werknemers om, vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd, minder uren kunnen gaan werken. Je moet hiervoor minimaal acht jaar aansluitend in dienst zijn geweest bij een werkgever in de branche ziekenhuizen (bekijk voor meer informatie en verdere voorwaarden de cao).

Samen met je werkgever kun je met deze regeling afspraken maken om de arbeidsduur aan te passen. Op deze manier wordt jouw arbeidsduur in uren verminderd, maar blijf je toch over ten minste 50% van de urenvermindering salaris ontvangen.Wil jij graag gebruikmaken van deze regeling? Zorg er dan voor dat je een schriftelijk verzoek bij je werkgever indient, met vermelding van de gewenste ingangsdatum.

Binnen één kalendermaand bespreken jij en je werkgever het verzoek gebruik te maken van de regeling Generatiebeleid. Hierbij bespreken jullie ook de consequenties van het de regeling. Dat gaat over onder andere:

  • Financiële gevolgen
  • Voortzetting pensioenopbouw
  • PLB-uren
  • Takenpakket
  • Individuele looptijd van de regeling

Rekentool generatiebeleid

Denk jij er aan om minder te gaan werken en ben je benieuwd wat de mogelijkheden en gevolgen voor jou zijn? Maak dan gebruik van de rekentool Generatiebeleid.

Deze rekentool helpt jou zo goed mogelijk te oriënteren en een weloverwogen keuze te maken om minder uren te gaan werken door deel te nemen aan de Generatieregeling.

Download de rekentool in Excel Ga naar de rekentool webversie

Eerder stoppen met werken?

Denk jij aan eerder stoppen met werken? Dan heeft jouw werkgever de keuze om de Kaderregeling Zware beroepen als mogelijkheid aan te bieden om eerder te stoppen met zwaar werk. Maar, let op: je werkgever is niet verplicht deze regeling aan te bieden.

Wanneer jouw werkgever dit wel doet en jij graag eerder wil stoppen met werken, dan zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Waaronder:

  • Als je vervroegd wil stoppen met werken, kan dat tot maximaal drie jaar voor de vastgestelde AOW-leeftijd.
  • Wil je vervroegd stoppen met werken, dan kan dat alleen als de je werkt in een zwaar beroep. Welke beroepen daaronder vallen, is beschreven in de Zware beroepenregeling.
  • De hoogte van de uitkering die de werkgever jou als werknemer moet betalen, wordt geïndexeerd.

Rekentool Zware beroepenregeling

Biedt jouw werkgever de Kaderregeling Zware beroepen aan en denk jij er aan om eerder te stoppen met werken? Maak dan gebruik van onze rekentool en krijg meer inzicht in wat de mogelijkheden en gevolgen zijn van deelname aan deze regeling.

Rekentool in Excel Rekentool webversie