Werken in de laatste fase voor het pensioen

Werknemers die in de laatste fase voor het pensioen zitten, kunnen samen met de werkgever besluiten om minder uren te gaan werken, of vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In beide gevallen moeten er aan specifieke voorwaarden voldaan worden en kan zowel de werkgever als de werknemer gebruikmaken van een rekentool om de gevolgen van die keuze te overzien. Deze pagina geeft werkgevers en werknemers meer informatie over de Kaderregeling zware beroepen, generatiebeleid en de verschillende rekentools.

Minder uren werken

In de cao Ziekenhuizen 2023-2025 is in hoofdstuk 13 de regeling Generatiebeleid opgenomen. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige levensopbouw van het personeelsbestand. De regeling maakt het daarom mogelijk dat werknemers vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder uren kunnen gaan werken. Ze moeten daarnaast minimaal acht jaar aansluitend in dienst zijn geweest bij een werkgever in de branche ziekenhuizen. Voor meer informatie en verdere voorwaarden wordt verwezen naar de cao.

Werkgever en werknemer kunnen met deze regeling afspraken maken om de arbeidsduur aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel werknemer als de werkgever. Daarbij wordt de arbeidsduur van de medewerker via vrijstelling van uren verminderd en blijft de werknemer over ten minste 50% van deze urenvermindering salaris ontvangen.

Wil je als werknemer gebruikmaken van de regeling, dan moet er een schriftelijk verzoek bij de werkgever ingediend worden, met vermelding van de gewenste ingangsdatum. Binnen één kalendermaand bespreekt de werkgever met de werknemer het verzoek. De consequenties van het verzoek worden vervolgens met elkaar besproken. Dat gaat over onder andere:

  • Financiële gevolgen
  • Voortzetting pensioenopbouw
  • PLB-uren
  • Takenpakket
  • Individuele looptijd van de regeling

Er is een rekentool voor werkgevers en voor werknemers om de gevolgen van het minder werken te berekenen.

Rekentool generatiebeleid voor werkgevers

De rekentool geeft organisaties inzicht in de financiële gevolgen van de generatieregeling.

Download de rekentool in Excel

Rekentool generatiebeleid voor werknemers

De rekentool voor werknemers is bedoeld als hulpmiddel, zodat de werknemer zich zo goed mogelijk oriënteert en een weloverwogen keuze kan maken om minder uren te gaan werken door deelname aan de generatieregeling.

Rekentool in Excel Rekentool als webversie

Eerder stoppen met zwaar werk

De werkgever kan de Kaderregeling zware beroepen als mogelijkheid aanbieden om eerder te stoppen met zwaar werk. De werkgever staat hier vrij in en is niet verplicht de regeling aan te bieden. Als de werkgever de regeling aanbiedt en een werknemer eerder wil stoppen met werken, zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden, waaronder:

  • Als een werknemer vervroegd wil stoppen met werken, kan dat tot maximaal drie jaar voor de vastgestelde AOW-leeftijd.
  • Wil een werknemer vervroegd stoppen met werken, dan kan dat alleen als de werknemer werkt in een zwaar beroep. Welke beroepen daaronder vallen, is beschreven in de Zware beroepenregeling.
  • De hoogte van de uitkering die de werkgever de werknemer moet betalen, wordt geïndexeerd.

Rekentool Zware beroepenregeling voor werkgevers

De rekentool geeft werkgevers voor toepassing het benodigde inzicht in de mogelijke formatieve en financiële effecten van de Zware beroepenregeling.

Download de rekentool (in Excel)

Rekentool Zware beroepenregeling voor werknemers

De rekentool geeft medewerkers inzicht in de gevolgen van deelname aan de Zware beroepenregeling.

Ga naar de rekentool (webversie) Download de rekentool (in Excel)