Rekentools Generatiebeleid en Zware beroepenregeling

Werknemers die in de laatste fase voor hun pensioen zitten, kunnen, samen met de werkgever, besluiten om minder uren te gaan werken of vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. In beide gevallen moeten er aan specifieke voorwaarden voldaan worden en kan zowel de werkgever als de werknemer gebruikmaken van een rekentool om de gevolgen van die keuze te overzien. Op deze pagina vind je meer informatie voor werkgevers over de Kaderregeling Zware beroepen, Generatiebeleid en de verschillende rekentools.

Minder uren werken

In de cao Ziekenhuizen 2023-2025 is in hoofdstuk 13 de regeling Generatiebeleid opgenomen. Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame inzetbaarheid en een evenwichtige levensopbouw van het personeelsbestand. De regeling maakt het daarom mogelijk dat werknemers vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder uren kunnen gaan werken. Ze moeten daarnaast minimaal acht jaar aansluitend in dienst zijn geweest bij een werkgever in de branche ziekenhuizen (bekijk voor meer informatie en verdere voorwaarden de cao).

Samen met de werknemer kun je met deze regeling afspraken maken om de arbeidsduur aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel jou als werkgever en de werknemer. Daarbij wordt de arbeidsduur van de medewerker via vrijstelling van uren verminderd en blijft de werknemer over ten minste 50% van deze urenvermindering salaris ontvangen.

Wanneer werknemers gebruik willen maken van de regeling dan moeten zij een schriftelijk verzoek indienen, met vermelding van de gewenste ingangsdatum. Binnen één kalendermaand bespreken werkgever en werknemer het verzoek, waarin ook de consequenties van het verzoek aan bod komen. Dat gaat over onder andere:

  • Financiële gevolgen
  • Voortzetting pensioenopbouw
  • PLB-uren
  • Takenpakket
  • Individuele looptijd van de regeling

Rekentool generatiebeleid

Wil jij graag weten wat de financiële gevolgen van de regeling Generatiebeleid zijn voor jouw organisatie? Gebruik dan onze rekentool.

Download de rekentool in Excel

Zware beroepenregeling

De werkgever kan de Kaderregeling Zware beroepen als mogelijkheid aanbieden aan werknemers om eerder te stoppen met zwaar werk. De werkgever staat hier vrij in en is niet verplicht de regeling aan te bieden. Als jouw organisatie de regeling aanbiedt en een werknemer eerder wil stoppen met werken, zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden, waaronder:

  • Als een werknemer vervroegd wil stoppen met werken, kan dat tot maximaal drie jaar voor de vastgestelde AOW-leeftijd.
  • Wil een werknemer vervroegd stoppen met werken, dan kan dat alleen als de werknemer werkt in een zwaar beroep. Welke beroepen daaronder vallen, is beschreven in de Zware beroepenregeling.
  • De hoogte van de uitkering die de werkgever de werknemer moet betalen, wordt geïndexeerd.

Rekentool Zware beroepenregeling

Meer inzicht in en informatie over de mogelijke formatieve en financiële effecten van de Zware beroepregeling voor jouw organisatie? Gebruik dan onze rekentool.

Download de rekentool