Generatiebeleid  

Loopbaancoaching

Of je nu aan het begin, midden of einde van je carrière staat, loopbaancoaching is voor iedereen nuttig. De StAZ biedt je begeleiding door een onafhankelijke, externe loopbaancoach van Team Heartbeats.

De loopbaancoaching start met een online meting die duidelijke richting en antwoorden geeft in je persoonlijke uitdagingen. Daarna volgt een uitgebreide terugkoppeling om de resultaten door te nemen, gevolgd door één of twee coachingsgesprekken.

Loopbaancoaching kan online plaatsvinden of in het ziekenhuis.

Meld je nu kosteloos aan

Persoonlijk financieel advies

Als je overweegt om meer of minder te gaan werken, een bepaalde loopbaan voor ogen hebt of eerder zou willen stoppen met werken, is het goed om te weten wat de financiële gevolgen zijn. Heeft zo’n stap gevolgen voor toeslagen waar je nu recht op hebt? Wat hou je dan netto over om te besteden? Het onafhankelijke externe adviesbureau Prikkl beantwoordt deze vragen. Het gesprek duurt een uur en je krijgt een financieel rapport thuisgestuurd.

Persoonlijk financieel advies kan online plaatsvinden, in het ziekenhuis of bij je thuis.

Meld je nu kosteloos aan

Rekentools

Deelname aan de regeling Generatiebeleid heeft gevolgen voor het inkomen en de pensioenopbouw van werknemers. Invoering van de regelingen levert ook voor de organisatie kosten en baten op. Op verzoek van cao-partijen zijn rekentools voor werkgevers en werknemers ontwikkeld.

De Zware beroepenregeling is een andere mogelijkheid voor medewerkers aan het eind van hun loopbaan. Ook hier zijn rekentools ontwikkeld voor organisaties en medewerkers.

Alle rekentools zijn hier te vinden.

Workshops generatiebeleid voor HR-managers en -adviseurs en/of OR-leden

In de cao (2021-2023) zijn afspraken gemaakt over het maken van generatiebeleid. Maar hoe doe je dat? FWG Progressional People verzorgt voor jou en je collega’s een workshop over laatste ontwikkelingen op het gebied van generatiebeleid waarin je aan de slag gaat met het maken van generatiebeleid. Je kunt kiezen voor een workshop die zich richt op startende medewerkers, medewerkers in het midden of juist het einde van hun loopbaan. Ook is het mogelijk om een workshop te kiezen die op alle levensfasen in gaat.

De workshops worden in het ziekenhuis georganiseerd en duren drie uur. Je kiest een datum uit de lijst en nodigt zelf je collega’s uit. In totaal kunnen aan de workshop 5 tot 20 HR-professionals en/of OR-leden deelnemen.

Het aanbod van de workshops was heel succesvol. Helaas is het inmiddels niet meer mogelijk je aan te melden.