Generatiebeleid  

Of iemand nu aan het begin, midden of einde van de carrière staat, loopbaancoaching is voor iedereen nuttig. De StAZ biedt jou begeleiding door een onafhankelijke, externe loopbaancoach. Daarnaast kun je financieel advies aanvragen, waarbij je een inzicht krijgt in de gevolgen van deelname aan bijvoorbeeld generatiebeleid, de Zware beroepenregeling of van meer of minder werken. Meld je aan hieronder door op de tegel ‘Vraag loopbaanadvies en/of financieel advies aan’ te klikken.

Voor HR-managers en -adviseurs biedt de StAZ workshops aan over het opstellen van generatiebeleid op basis van de cao-afspraak. Hierbij kan worden ingezoomd op de generaties van starters, ervaren professionals en/of zeer ervaren professionals. Ook OR-leden kunnen aan de workshops meedoen. Jonge medewerkers zullen begeleid worden bij de start van hun loopbaan met activiteiten ten behoeve van een geslaagde introductie in de zorg. Medewerkers van middelbare leeftijd, in het midden van hun carrière, zullen begeleid worden door loopbaanadviseurs en krijgen handvatten om een goede werk-privé balans te bewaken. Oudere medewerkers (57+) krijgen instrumenten om de laatste fase van hun loopbaan een waardevolle invulling te geven en fysieke overbelasting te voorkomen.

  1. Start van de loopbaan: Activiteiten ten behoeve van een geslaagde stevige introductie in de zorg en specifiek binnen de ziekenhuizen omwille van het behoud van jonge medewerkers
  2. Groei in de loopbaan: Ondersteuning van midcareer professionals onder meer door het geven van loopbaanperspectieven en bij het realiseren van een goede balans werk-privé.
  3. Loopbaan in de fase 57+: Bieden van instrumenten aan HR en medewerkers om generatiebeleid voor deze groep vorm te geven en het bieden van maatwerk bij de laatste loopbaanfase voor de groep senior professionals.
  4. Voorlichting en pilots generatiebeleid: Algemene voorlichting en pilots over de verschillende regelingen voor de drie generaties.