Het goede gesprek  

We voeren gesprekken met (HR-)medewerkers en de medezeggenschap, en met medewerkers en leidinggevenden. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor een constructieve dialoog tussen medewerker en leidinggevende over duurzame inzetbaarheid. Zijn er al hulpmiddelen, beleidsinterventies en methoden hiervoor binnen de algemene ziekenhuizen, zoals dialoogtrainingen? Ook brengen we de behoeften in kaart. Is het bijvoorbeeld mogelijk en wenselijk om voor de dialoog over duurzame inzetbaarheid aan te sluiten bij de bestaande jaargesprekscyclus? De bevindingen uit de gesprekssessies worden verzameld in een beknopt rapport, waar ook een praktische visie op de dialoog over duurzame inzetbaarheid in komt.

Vanuit de geformuleerde visie gaan in elk ziekenhuis minstens drie teams in pilots experimenteren met (beleids)instrumenten en praktische hulpmiddelen om de dialoog tussen medewerker en leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Het is ook mogelijk dat bestaande middelen worden doorontwikkeld. De pilots worden geƫvalueerd met de betrokkenen, ook met de bedoeling om ze te borgen in de organisaties. In een handreiking bundelen we de ervaringen en tips van deelnemende ziekenhuizen voor het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid. De handreiking delen we met de sector, specifiek met HR- en opleidingsadviseurs.