Coaching en intervisie

Wil je werken aan vitaliteit? Ga het gesprek aan met een coach die je helpt met vraagstukken over het versterken van je eigen regie of persoonlijke vitaliteit. Er wordt in een individueel coachingstraject ingegaan op coachingsvraagstukken gerelateerd aan jouw loopbaan, het versterken van je eigen regie en persoonlijke vitaliteit.

Ben je teamleider, (HR-)leidinggevende of medewerker met de ambitie om vraagstukken in groepsverband te leren begeleiden? Dan kan intervisie met collega’s ook uitkomst bieden. De StAZ helpt om intervisie in jouw organisatie of team op te zetten of te verbeteren. In een tweedaagse intervisietraining worden maximaal 15 medewerkers getraind vanuit eigen ingebrachte casussen. Op deze manier worden vraagstukken in een groter verband opgepakt.

Individuele coaching of het aanleren van intervisievaardigheden is voor verschillende medewerkers beschikbaar. Aanmelding is gratis.