Een op de drie medewerkers in de zorg is mantelzorger en zorgt naast een drukke baan voor bijvoorbeeld een partner, kind of buurvrouw. Veel van die mantelzorgers hebben moeite met het vinden van de juiste balans: ruim 18% van het ziekteverzuim in alle branches is gerelateerd aan mantelzorg. Een verstoorde werk-privébalans kan dus een grote invloed hebben op de werkdruk van medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dat blijkt ook uit een sectoranalyse en eerder onderzoek. Hoe kun je als organisatie mantelzorgende medewerkers ondersteunen in het vinden van de juiste werk-privébalans en duurzaam inzetbaar houden? Daar kan de pilot Mantelzorgloket bij helpen.

Mantelzorgloket

In dit project helpt de StAZ ziekenhuizen en revalidatiecentra om kennis met elkaar uit te wisselen over de combinatie van werk- en mantelzorgtaken. Deze kennis kan in de eigen organisatie gedeeld worden via een mantelzorgloket, een kennis- en adviespunt voor medewerkers en leidinggevenden.

Het mantelzorgloket is de allereerste hulplijn voor de medewerker die hulp nodig heeft bij het combineren van werk- en mantelzorgtaken. De medewerkers worden in deze pilot gekoppeld aan een coach van Fello, die een luisterend oor biedt, advies geeft en ondersteunt waar nodig. Ze gaan in gesprek met de medewerker om het probleem achter de hulpvraag te formuleren en gaan samen op zoek naar een oplossing. Dit doen ze door concrete hulp te bieden, zoals het prioriteren van taken, ondersteuning bij het aanvragen van een WMO, het organiseren van thuiszorg, financiële regelingen, vervoer of zelfs toegang tot lotgenoten. Maar ze geven ook advies over rechten en plichten van de medewerker richting hun werkgever.

Succesvolle resultaten

De pilot is in 2023 in vijf ziekenhuizen van start gegaan en de resultaten zijn veelbelovend. Werknemers melden zich actief aan en de reacties zijn positief. Ook het uitwisselen van kennis en ervaring onder ziekenhuizen en revalidatiecentra is zeer waardevol gebleken.

Aanmelden of meer informatie

Heb je vragen of wil je jouw organisatie aanmelden voor het project Mantelzorgloket? Neem dan contact op met projectleider Floris de Jong, via f.dejong@caop.nl.

Meer weten over alle activiteiten?

Houd onze ‘Duurzame inzetbaarheid’-pagina in de gaten voor alle aankomende en nieuwe activiteiten. Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van de StAZ.