Om de samenwerking tussen medewerkers van ziekenhuizen, politie en openbaar ministerie (OM) in Oost-Nederland te verbeteren, is een convenant opgesteld. Het convenant heeft als doel om eenduidige handelswijzen af te spreken. In het convenant staat ook een informatieve handreiking wat medewerkers van ziekenhuizen, politie en OM kunnen gebruiken als leidraad bij verschillende situaties. Bij dit convenant zijn een aantal ziekenhuizen in Oost-Nederland betrokken.

Het medisch beroepsgeheim is essentieel voor de vertrouwensband tussen patiënt en zorgverlener. Desalniettemin kan de politie informatie nodig hebben van of over patiënten die in het ziekenhuis verblijven, bijvoorbeeld voor het oplossen van strafbare feiten of voor hun hulpverlenende taak. Het convenant is opgesteld om te zorgen dat de informatiebehoefte van de politie niet in strijd komt met het medisch beroepsgeheim. Het doel is om duidelijkheid te verschaffen over de onderlinge en eigen positie van medisch specialisten, andere ziekenhuismedewerkers en politiefunctionarissen in dergelijke situaties.

Informatieve handleiding

Het convenant bevat praktische afspraken voor alle beroepsbeoefenaren binnen de ziekenhuizen, politie en het OM. Ook bevat het handige stroomschema’s die medewerkers kunnen gebruiken als leidraad bij verschillende situaties. De volgende stroomschema’s staan in het convenant:

 • Schema 1: Toegang tot het ziekenhuis door politie
  Dit schema beoordeelt of de politie direct toegang mag krijgen tot een patiënt of dat er verder onderzoek nodig is voordat toegang wordt verleend.
 • Schema 2: Politie komt naar het ziekenhuis n.a.v. ongevallen
  Dit schema beschrijft hoe de politie omgaat met patiënten die betrokken zijn bij een ongeval en in het ziekenhuis worden behandeld.
 • Schema 3: Gegevens verstrekken aan de politie vanwege haar hulpverleningstaak
  Dit schema gaat over situaties waarin een patiënt niet in staat is om zijn identiteit bekend te maken of toestemming te geven om gegevens te delen met de politie.
 • Schema 4: Gegevens verstrekken aan de politie vanwege haar opsporingstaak
  Dit schema beschrijft dat medewerkers van het ziekenhuis geen informatie mogen verstrekken aan derden, inclusief de politie, tenzij er toestemming is van de patiënt.
 • Schema 5: Overige verzoeken van de politie vanwege haar opsporingstaak
  Dit schema beschrijft hoe de politie omgaat met onder andere bloedproeven, DNA-onderzoek, verhoren, aanhouden en inbeslagneming van goederen van patiënten.
 • Schema 6: Gegevens verstrekken aan de politie wanneer de politie op verzoek van het ziekenhuis komt
  Dit schema beschrijft hoe de politie omgaat met situaties waarin verdovende/verboden middelen en steek- of vuurwapens zijn aangetroffen bij een patiënt.

Samenwerkende partijen

Het convenant is ondertekend door de Raden van Bestuur van Ziekenhuis Sint Jansdal, het Slingeland Ziekenhuis, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Gelre Ziekenhuizen, het Openbaar Ministerie en de politieregio. De afspraken in het convenant gelden voor een deel van de politieregio Oost-Nederland en zijn bedoeld als een eerste hulpmiddel voor contacten tussen alle beroepsbeoefenaren.

Download het convenant

Wil je het convenant inzien of de informatieve handleiding met stroomschema´s gebruiken?

Download het convenant.