Op 4 maart 2021 presenteerde de Europese Commissie het actieplan voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten. Het actieplan bevat concrete maatregelen die bijdragen aan een sterk sociaal Europa met een inclusieve, rechtvaardige en veerkrachtige economie. Volgens de Commissie zal het actieplan leiden tot aanpassing van de sociale regelgeving en helpt het om de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis te doorstaan. Wat zijn de gevolgen van het actieplan voor de zorgsector?

Invloed van EU-plannen op de zorgsector

De plannen voor een sociaal sterk Europa hebben ook invloed op de zorgsector. Zo moedigt de Commissie de lidstaten aan om te investeren in medisch personeel door hun arbeidsomstandigheden en toegang tot opleiding te verbeteren. Daarnaast worden lidstaten opgeroepen om digitalisering van hun gezondheidsstelsels te stimuleren en ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken.

In de komende jaren zullen er verschillende Europese acties en initiatieven volgen die ook op de zorgsector betrekking hebben. Zoals een nieuw strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, nieuwe instrumenten om de toegang tot gezondheidszorg beter te meten en beleidshervormingen voor de ontwikkeling van duurzame langdurige zorg met toegang tot hoogwaardige diensten.

Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche

De laatste jaren heeft de Europese Unie steeds meer invloed gekregen op de zorgsector. Dat komt vooral door toegenomen Europees beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Daarom hebben Europese ziekenhuizen in 2006 het Comité voor Europese Sociale Dialoog in de Ziekenhuisbranche opgericht. De StAZ ondersteunt de Nederlandse sociale partners bij hun actieve bijdrage aan deze Europese dialoog. Een van de doelstellingen van het Comité is het innemen van standpunten over EU-initiatieven die betrekking hebben op de ziekenhuisbranche. Dat betekent dat Nederlandse sociale partners invloed uitoefenen op de totstandkoming van Europese plannen en initiatieven die betrekking hebben op de zorgsector.