Integraal capaciteitsmanagement (ICM) wordt in ziekenhuizen steeds belangrijker, maar uit interviews met diverse ziekenhuizen blijkt dat ICM in ieder ziekenhuis anders is ingericht en op verschillende wijzen is gepositioneerd. Op vrijdag 1 maart van 13:30 tot 14:30 uur delen en bespreken we de opgedane inzichten uit de interviews en behandelen we verschillende voorbeelden in de interactieve webinar Integraal capaciteitsmanagement. We beantwoorden de vraag: hoe kan een integrale benadering van ICM in relatie tot gezond roosteren bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Vorig jaar heeft de StAZ een project uitgevoerd in de vorm van een proeftuin over ICM. Tijdens dit project zijn verschillende ziekenhuizen geïnterviewd, wat heeft geleid tot een quickscan voor de ziekenhuizen van de StAZ. In deze quickscan werd de definitie van ICM behandeld, zijn er interviews afgenomen bij ziekenhuizen waarin een toetsing is gedaan aan een volwassenheidsmodel en zijn er verschillende praktijkvoorbeelden gedeeld.

Tijdens de webinar Integraal capaciteitsmanagement bespreken we verschillende vraagstukken rondom ICM, zoals: waarom is ICM zo belangrijk voor een ziekenhuis, waar liggen de ontwikkelkansen en wat is de relatie tussen ICM en personeelsplanning? Ook delen we de resultaten van de quickscans, gaan we in op voorbeelden uit de praktijk en is er ruimte om vragen te stellen

Aanmelden voor de webinar Integraal capaciteitsmanagement

Wanneer: Vrijdag 1 maart
Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur

AANMELDEN