Wil je piekbelasting voorkomen, de autonomie en besluitvorming in het team verhogen of de digitale druk tijdens werktijd verlagen? Dan biedt het project Bewustwording Duurzame Inzetbaarheid uitkomst. Het doel van het project:

 • Onderzoeken hoe ziekenhuizen, revalidatiecentra en/of categorale instellingen duurzame inzetbaarheid structureel inbedden tijdens het werk van alledag
 • Onderzoeken hoe medewerkers duurzame inzetbaarheid kunnen omarmen en daar ook naar handelen
 • Hoe het effect en het bereik van interventies voor duurzame inzetbaarheid te vergroten

Om het project goed uit te kunnen voeren, is de StAZ op zoek naar organisaties die mee doen aan dit project. Het project is opgedeeld in drie fases:

 1. Wat is de huidige stand van zaken? We brengen in kaart op welke vier kernelementen van duurzame inzetbaarheid (gezondheid/vitaliteit, motivatie/betrokkenheid, vakkennis/vaardigheden, werk/privébalans) al wordt ingezet. Vervolgens stellen we het kernprobleem per team vast, waarbij aandacht is voor het huidige gedrag en het gewenste gedrag in het team.
 2. Tijdens fase twee worden de gedragsinterventies per team ontworpen, uitgevoerd en gemonitord. We gebruiken hiervoor de nudging-methode. Een nudge is een klein duwtje in de goede richting die het gewenste gedrag makkelijker maakt.
 3. In de laatste fase wordt geëvalueerd, worden er factsheets ontwikkeld en wordt het eindrapport opgemaakt door IZZ. Dit rapport zal tijdens een inspirerende sessie met alle deelnemende teams worden gedeeld en toegelicht.

Onderwerpen die aan de orde komen

Iedere deelnemer aan het project krijgt de gelegenheid om eigen onderwerpen in te dienen. Onderwerpen die een relatie hebben tot duurzame inzetbaarheid zijn bijvoorbeeld:

 • Piekbelasting voorkomen
 • Opkomst griepprik verhogen
 • Vergaderdruk verlagen
 • Autonomie in besluitvorming team vergroten
 • Milieubewuster werken
 • Pestgedrag verminderen
 • Beter in staat zijn om grenzen aan te geven
 • Werkmotivatie verhogen
 • Overwerken verlagen

Spreken deze onderwerpen jou aan, of wil je graag jouw eigen onderwerpen indienen? Meld je dan nu aan voor het project Bewustwording Duurzame Inzetbaarheid.

Interesse? Meld je per mail en vóór 15 augustus 2023 aan bij Geraldine van der Meer: g.vandermeer@caop.nl.