De StAZ heeft met sociale partners een mooi aanbod voor medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra samengesteld om meer aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van een sectoranalyse, die FWG op verzoek van de StAZ heeft uitgevoerd, zijn zes thema’s en diverse activiteiten benoemd waar medewerkers kosteloos gebruik van kunnen maken. Niels Mooij, fondsmanager van de StAZ, vertelt in het magazine Vooruit! meer over de activiteiten die de StAZ aanbiedt en licht het thema generatiebeleid in het bijzonder uit.

‘Dat we iets aan duurzame inzetbaarheid moesten doen, is duidelijk’, vertelt Mooij over de noodzaak om meer aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. ‘De StAZ biedt inmiddels een schat aan activiteiten en projecten aan, waar je als individueel ziekenhuis of revalidatiecentrum niet snel aan zou beginnen. We maken het laagdrempelig en financieel aantrekkelijk; aan alle projecten kun je kosteloos deelnemen, omdat de StAZ ze betaalt met behulp van subsidie van het ministerie van SZW.’

Van generatiebeleid tot bewustwording duurzame inzetbaarheid

Op basis van de sectoranalyse formuleerde de StAZ zes thema’s:

  1. Generatiebeleid
  2. Regie op rooster
  3. Strategische personeelsontwikkeling
  4. Dialoog over duurzame inzetbaarheid
  5. Teamdialoog werk-privébalans
  6. Bewustwording duurzame inzetbaarheid.

Lees meer over de zes thema’s.

Met name het thema generatiebeleid springt er voor Mooij uit. ‘Generatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van iedere organisatie. De overheid stelt subsidie beschikbaar voor uitkeringen voor vervroegde uittreding aan medewerkers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen. Om gebruik te maken van die subsidie moeten werkgevers wel investeren in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.’ Samen met FWG heeft de StAZ gratis tools en workshops opgezet voor drie verschillende generaties:

  1. Young professionals
  2. Mensen in het midden van hun carrière
  3. Medewerkers van 57 jaar en ouder

Bekijk het aanbod voor deze generaties.

Meer informatie en het gehele artikel

Lees het gehele artikel van Mooij in Vooruit!. Je kunt het gehele magazine kosteloos aanvragen, of het download als pdf.

Wil je meer weten over de activiteiten die de StAZ organiseert? Mail dan naar staz@caop.nl.