De afgelopen tijd hebben veel mensen de bijeenkomsten Aan de slag met duurzame inzetbaarheid bezocht. Onder hen veel HR-managers en -adviseurs en OR- en kaderleden. Ze reageerden enthousiast op de verschillende activiteiten en initiatieven die werden gepresenteerd voor de komende twee jaar.

De deelnemers toonden veel interesse in de vijf thema’s (generatiebeleid, dialoog over duurzame inzetbaarheid, regie op rooster en mantelzorg) en de bijbehorende activiteiten en initiatieven.

Generatiebeleid

Als het gaat over generatiebeleid, helpt de StAZ bij het uitvoeren van de cao-afspraken. Daarbij richten we ons op de volgende groepen:

  1. Start van de loopbaan: activiteiten ten behoeve van een geslaagde stevige introductie in de zorg en specifiek binnen de ziekenhuizen omwille van het behoud van jonge medewerkers
  2. Groei in de loopbaan: Ondersteuning van midcareer professionals onder meer door het geven van loopbaanperspectieven en bij het realiseren van een goede balans werk-privé.
  3. Loopbaan in de fase 57+: Bieden van instrumenten aan HR en medewerkers om generatiebeleid voor deze groep vorm te geven en het bieden van maatwerk bij de laatste loopbaanfase voor de groep senior professionals.
  4. Voorlichting en pilots generatiebeleid voor HR-medewerkers en professionals op de werkvloer over de verschillende regelingen voor de drie generaties.

Meer informatie over generatiebeleid

Dialoog over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid blijft de spil en de drijvende kracht achter een goed lopende zorginstelling. De StAZ ondersteunt organisaties bij:

  1. Het goede gesprek: stimuleren en faciliteren van een constructieve en gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende over de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.
  2. Coaching/intervisie: individuele coaching en groepsintervisie faciliteren ter ondersteuning van persoonlijke en professionele persoonlijke ontwikkeling, versterken van persoonlijk leiderschap, zelfregie en vitaliteit.

Regie op rooster

Henk-Jan Messchendorp vertelde waarom het belangrijk is om regie te hebben en houden op roosteren. Met de Serious Game Roosteren wordt daar op speelse wijze aandacht aan besteed en wordt het inzichtelijk dat mutaties op roosters soms grote gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de gezondheid van medewerkers. Het spel laat de gevolgen zien van het niet opvolgen van gemaakte roosters.

Mantelzorg

Medewerkers met mantelzorgtaken ervaren regelmatig moeite met het combineren van deze taken en reguliere werkzaamheden. De StAZ helpt met kennis en praktische ondersteuning door voor aan kennisuitwisseling met en tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra te zorgen. Zo kan er bijvoorbeeld een mantelzorgloket opgezet worden. Verder biedt de StAZ ondersteuning aan teams bij het voeren van de dialoog over de combinatie van werk en mantelzorg, onder andere door dialoogtrainingen te organiseren.

Speciale nieuwsbrief Duurzame inzetbaarheid

Om alle (toekomstige) deelnemers en belangstellenden te informeren, brengt de StAZ een speciale nieuwsbrief uit. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in.