Op 30 november 2023 is namens het bestuur van de StAZ een nieuwe aanvraag voor MDIEU ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanvraag bestaat uit 12 activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en uit een subsidieaanvraag voor medewerkers die gebruik willen maken van RVU. De goedkeuring van de aanvraag wordt uiterlijk 4 maart verwacht.

De afgelopen MDIEU-periode hebben veel verschillende en succesvolle activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid plaatsgevonden. Bij de samenstelling van de nieuwe activiteiten is rekening gehouden met de knelpunten die naar voren zijn gekomen in de sectoranalyse, de behoefte van medewerkers en leidinggevenden en afspraken die zijn gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties bij de laatste Cao-onderhandelingen.

MDIEU-activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid

Het pakket aangevraagde activiteiten bestaat deels uit eerder aangeboden activiteiten en deels uit nieuwe activiteiten, zoals Impact van de overgang op werk, webinars over duurzame inzetbaarheid of vouchers voor persoonlijke ontwikkeling. Alle activiteiten die worden aangeboden onder ‘Creëren van een veilige werkomgeving’, zullen onder meer gebruik maken van de resultaten van het project ‘Aanpak interne agressie’.

De goedkeuring wordt uiterlijk 4 maart verwacht, dus alle informatie rondom deze activiteiten is onder voorbehoud. Bekijk het volledige aangevraagde pakket hier:

 1. Plannen is een vak: een post-HBO training voor dedicated planners, in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
 2. E-learning op het gebied van roosteren: voor iedere medewerker die betrokken is bij het ontwikkelen van roosters.
 3. Gezond teamroosteren: krijg als team meer inzicht in de dynamiek rond het rooster.
 4. Het goede gesprek: hoe kun je een gelijkwaardige dialoog voeren tussen leidinggevende en medewerker(s), over allerlei onderwerpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
 5. Veerkracht- en loopbaancoaching
 6. Training Intervisiebegeleiding
 7. Financieel adviesgesprek: persoonlijk advies voor medewerkers wanneer zij overwegen van functie te veranderen, meer of minder te gaan werken of eerder te stoppen met werken.
 8. Mantelzorgondersteuning: ondersteuning voor medewerkers die vragen hebben over of hulp zoeken bij het organiseren van mantelzorgtaken naast het werk.
 9. Impact van de overgang op werk: meer kennis en bewustzijn over de overgang staat centraal in deze activiteit, voor zowel HR, leidinggevenden als medewerkers.
 10. Creëren van een veilige werkomgeving: hoe ga je om met zowel interne als externe agressie?
 11. Webinars over duurzame inzetbaarheid: voor zowel nu als in de toekomst.
 12. Vouchers: om persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Communicatie rondom activiteiten

Ook deze periode zal er weer veel aandacht worden besteed aan de communicatie rondom deze activiteiten, zodat ziekenhuismedewerkers op de hoogte zijn van het bestaan en het nut ervan. Zo zullen de activiteiten ook besproken worden op de aankomende StAZ-informatiemarkten. Daarnaast zullen de effecten van de activiteiten periodiek worden gemeten, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig.

RVU

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de mogelijkheid om gebruik te maken van de RVU-regeling. Werkgevers kunnen werknemers die voldoen aan de criteria de mogelijkheid bieden om, maximaal drie jaar voor het bereiken van de van overheidswege vastgestelde AOW-leeftijd, te stoppen met werken. Bekijk voor meer informatie de Cao (bijlage D Kaderregeling zware beroepen).